03.05.2018 22:55

18. konference Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP 14. listopadu 2018

POZVÁNKA

PROGRAM

a

PŘIHLÁŠKA

 

Vážené
kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolujeme
si Vás srdečně pozvat na 18. konferenci Společnosti vojenských lékařů,
farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP
, která se bude konat 14.
listopadu 2018
v Hradci Králové.

Hlavní
témata, která se budou na konferenci prezentovat a diskutovat, budou současné
úkoly a výstavba vojenské zdravotnické služby AČR, prevence, diagnostika a
léčba ve zdravotnických zařízeních rezortu MO, výsledky vojenského obranného
výzkumu a varia. Plánujeme také sekci mladých vojenských lékařů a farmaceutů, a
doufáme, že osloví k aktivní účasti nastupující generaci našich mladších
kolegů.

Konference
se bude konat tradičně v prostorách Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity
obrany (FVZ UO) v Hradci Králové. Konference je pořádána výborem SVLFVL ve
spolupráci s FVZ UO a firmou AltoMedi s.r.o., která úspěšně zabezpečovala naši
konferenci minulý rok.       

Přihláška na konferenci a další informace jsou dostupné na
https://www.altomedi.cz/.

Informace
ke konferenci budou také dostupné na https://www.unob.cz/fvz/.

Konferenční
poplatek byl pro tento rok stanoven na 300 Kč, s platbou na místě.

Účast
na konferenci bude spojena s možností získat kredity podle podmínek
celoživotního vzdělávání ČLK (předpokládáme, že akce bude ohodnocena 6
kredity).

V
současné době začínáme připravovat odborný program konference. Jednáme také o
zajištění zahraničního speakera. Pevně věříme, že do Hradce Králové zavítají
nejen pravidelní účastníci konference, ale že témata osloví i další členy naší
odborné společnosti a další zájemce o dění ve vojenské zdravotnické službě.

Těšíme
se na zaslání Vašich příspěvků, ze kterých bude sestaven odborný program
konference. Termín pro přihlášku k aktivní nebo pasivní účasti je do
27. září 2018
. Chtěli bychom Vás požádat o dodržení tohoto termínu, abychom
mohli konferenci kvalitně připravit.

Vážené
kolegyně a kolegové, aktuální informace budou k dispozici na výše uvedených
webových stránkách a rovněž si Vás ještě dovolíme oslovit elektronickou cestou
v první polovině září.

Přejeme
Vám příjemnou dovolenou a budeme se těšit na setkání v Hradci Králové.

Za
výbor SVLFVL a organizační výbor konference

plk.
prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.

předseda
Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP

vedoucí
Katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny

Fakulta
vojenského zdravotnictví

Univerzita
obrany

Třebešská
1575, 500 01 Hradec Králové

telefon:
973 253 111, 724 692 605 

jan.horacek@unob.cz

www.unob.cz


Již nyní je možné zasílat přihlášky na konferenci!

 
 

—————

Zpět


Kontakt

AltoMedi s.r.o.

Nádražní 48C, 785 01 Šternberk

+420 731 578 723 (Petr Čech)
+420 777 067 264