08.05.2019 19:57

19. konference Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP 12. - 13. listopadu 2019

PŘIHLÁŠKA

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 19. konferenci Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP, která se bude konat 12. – 13. listopadu 2019 v Hradci Králové.

Hlavní témata, která se budou na konferenci prezentovat a diskutovat, budou současné úkoly a výstavba vojenské zdravotnické služby, prevence, diagnostika a léčba ve zdravotnických zařízeních rezortu MO, výsledky vojenského obranného výzkumu a varia.

Zahájení konference bude 12. listopadu 2019 v odpoledních hodinách. Na tento den plánujeme 1 – 2 bloky mladých vojenských lékařů a farmaceutů a doufáme, že osloví k aktivní účasti nastupující generaci našich mladších kolegů. První den proběhne také diskuze u posterů a bude následovat společenský večer s rautem. Druhý den bude konference pokračovat dalším odborným programem.

Konference se bude konat tradičně v prostorách Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO) v Hradci Králové. Konference je pořádána výborem SVLFVL ve spolupráci s FVZ UO a firmou AltoMedi s.r.o., která úspěšně zabezpečovala naši konferenci v minulých letech.

Přihláška na konferenci a další informace jsou dostupné na https://www.altomedi.cz.

Informace ke konferenci budou také dostupné na https://www.unob.cz/fvz.

Konferenční poplatek byl pro tento rok stanoven na 500 Kč.

Účast na konferenci bude spojena s možností získat kredity podle podmínek celoživotního vzdělávání ČLK.

V současné době začínáme připravovat odborný program konference. Jednáme také o zajištění zahraničního speakera. Pevně věříme, že do Hradce Králové zavítají nejen pravidelní účastníci konference, ale že témata osloví i další členy naší odborné společnosti a další zájemce o dění ve vojenské zdravotnické službě.

Těšíme se na zaslání Vašich příspěvků, ze kterých bude sestaven odborný program konference. Termín pro přihlášku k aktivní nebo pasivní účasti je do 25. října 2019. Chtěli bychom Vás požádat o dodržení tohoto termínu, abychom mohli konferenci kvalitně připravit.

Vážené kolegyně a kolegové, aktuální informace budou k dispozici na výše uvedených webových stránkách a rovněž si Vás ještě dovolíme oslovit elektronickou cestou v druhé polovině září.

Přejeme Vám příjemnou dovolenou a budeme se těšit na setkání v Hradci Králové.

 

Za výbor společnosti a organizační výbor konference

Jan Horáček, Miloš Sokol, Jiří Zetocha, Michal Jurczyk a Jiří Kotek

 

plk. gšt. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.

předseda Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP

vedoucí Katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

telefon: 973 253 111, 724 692 605

jan.horacek@unob.cz

www.unob.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

AltoMedi s.r.o.

Nádražní 48C, 785 01 Šternberk

+420 731 578 723 (Petr Čech)
+420 777 067 264